درباره ما

ماموریت ما
تصفیه فاضلاب و بازیافت آن برای بازگشت به طبیعت با استفاده از فن آوری نو و ذخیره انرژی برای رونق اقتصاد ملی

چشم انداز
ما بر آنیم که با تعقیب تکنولوژی های جدید از طریق انتقال فناوری شرکت های پیشرو در پروژه های داخلی و بین المللی شرکت نمائیم. ما امیدواریم که با بهره گیری از کادر توانمند خود و در نظر گرفتن حرمت مشتریان به استفاده از یک ساختار مناسب استفاده نمود غرور آفرین باشیم.

خط مشی کیفیت
• کمک به اقتصاد ملی با استفاده از فن آوری نو در حوزه آب، محیط زیست و صرفه جویی انرژی
• افزایش و بهبود آگاهی مشتری با استفاده از فن آوری تصفیه فاضلاب
• پاسخ مناسب و ایجاد رو به های رشد برای پاسخ گوئی به نیازهای مشتریان به صورت موثر برای ارائه محصولات و خدمات،
• رفع انتظارات مشتری و ایجاد محصول مناسب برای نیازهای آنان از طریق مشاوره، نصب و راه اندازی و انجام خدمات فنی برای ایجاد یک راه حل دائمی،
• افزایش رضایت مشتری برای سازمان های دولتی ، غیر دولتی مراکز و منازل