نـشـانی :

شرکت مهندسی راحم طرح RATEC
تهران - یوسف آباد - خیابان جهان آرا - کوچه 59 بن بست دوم - پلاک 2 - طبقه 3

Tel: +98 (021) 88046594

Fax: +98 (021) 89783447

E_Mail: info@ratec.ir