تخصص ما


 مزایای استفاده از الکترولیز نمکی در گندزدایی استخرها

 پایین بودن سطح کلر آب 
 مناسب برای پوست و مو
 پایین بودن میزان نمک در آب 
 تعمیر و نگهداری آسان
بسته های آماده تصفیه خانه های فاضلاب
تصفیه خانه فاضلاب صنایع
فناوری نو برای تصفیه پساب صنعتی
استخر
المپیک و استخر نیمه المپیک
فعال سازی استخر
سیستم های آبیاری، نور و بازی آب
تصفیه و ضد عفونی
اندازه گیری کلر و سیستم های دفع
سیستم های تصفیه ماوراء بنفش
سیستم های کلر گاز
جذب مواد معدنی و تبادل یونی تصفیه
فیلتر های شن و ماسه به صورت خودکار
سیستم های نرم به صورت خودکار
فیلتر خودکار کربن فعال
فیلتر خودکار منگنز / آهن
فیلتر ها نیترات ها به صورت خودکار
سیستم های تصفیه آرسنیک